!! A causa del basso livello dell'acqua e delle temperature estreme, maneggiare il pesce con cura! Se possibile, posticipa la pesca (soprattutto dei salmonidi) per un giorno circa per consentire la normalizzazione delle condizioni.

Le associazioni di pescatori Dolomiti

Le associazioni di pescatori


 • NUMERO DI ZONE DI PESCA 5
INDIRIZZO Ulica Vladimirja Dolničarja 11, 1356 Dobrova
TELEFONO +386(0) 41 74 69 33
EMAIL rd.dolomiti@gmail.com

Ribiška družina Dolomiti upravlja z Dolomitskim ribiškim okolišem, ki ga sestavljajo reka Gradaščica s pritokoma Mala voda in Božna, Horjulščica ter Koseški bajer – ribnik. Gradaščica je naseljena pretežno z salmonidi, Horjulka je mešan - salmonidno ciprinidni – revir, Koseški bajer pa je izrazito ciprinidno naseljen. » RD Dolomiti omogoča ribolov ciprinidov in salmonidov v vseh svojih revirjih tudi ostalim ljubiteljem športnega ribolova. Natančnejši pogoji so opredeljeni v Pravilniku o športnem ribolovu in Prilogah, ki so sestavni del vsake ribolovne dovolilnice.«

Božna

Božna

Le associazioni di pescatori Dolomiti


 • Possibilità di pesca temolo, trota fario, trota irridea/arcobaleno
 • Tipo di pesca pesca a mosca, pesca a spinning
 • Esche ammesse mosca artificiale
 • Tipo d'acqua corsi d'acqua
Gradaščica 1

Gradaščica 1

Le associazioni di pescatori Dolomiti


 • Possibilità di pesca cavedano europeo, naso, pigo, temolo, trota fario, trota irridea/arcobaleno
 • Tipo di pesca pesca a fondo, pesca a mosca, pesca con il galleggiante
 • Esche ammesse esche di origine animale, esche di origine vegetale, mosca artificiale
 • Tipo d'acqua corsi d'acqua
Horjulka 2

Horjulka 2

Le associazioni di pescatori Dolomiti


 • Possibilità di pesca cavedano europeo, luccio, naso, pigo, temolo, trota fario, trota irridea/arcobaleno
 • Tipo di pesca pesca a fondo, pesca a mosca, pesca a spinning, pesca con il galleggiante
 • Esche ammesse esche artificiali, esche di origine animale, esche di origine vegetale, mosca artificiale, mosca di subimmagine
 • Tipo d'acqua corsi d'acqua
Koseški bajer

Stagno di Koseze

Le associazioni di pescatori Dolomiti


 • Possibilità di pesca abramide comune, blicca bjoerkna, carpa, cavedano europeo, luccio, lucioperca (sandra), perca, rutilo (gardon), scardola, siluro d'europa, tinca
 • Tipo di pesca pesca a fondo, pesca a mosca, pesca a spinning, pesca con il galleggiante
 • Esche ammesse bigattini, esche artificiali, esche di origine animale, esche di origine vegetale, Lombrico
 • Tipo d'acqua acque ferme
Mala voda 3

Mala voda 3

Le associazioni di pescatori Dolomiti


 • Possibilità di pesca temolo, trota fario, trota irridea/arcobaleno
 • Tipo di pesca pesca a mosca, pesca a spinning
 • Esche ammesse mosca artificiale
 • Tipo d'acqua corsi d'acqua