Angelverein Mura Paloma

Angelverein


 • REVIEREZÄHLUNG 4
ADRESSE Vranji Vrh 88, 2214 Sladki Vrh
TELEFON +386 (0)2 645-60-66
E-MAIL info@rd-mura-paloma.si

Ribiška družina Mura Paloma deluje v javnem interesu na področju sladkovodnega ribištva v dodeljenem Cmureškem ribiškem okolišu. Naše temeljno poslanstvo, naloge in cilji so: varstvo, gojitev in ohranjanje rib, narave, naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, ter športno-rekreativna dejavnost članov in nečlanov društva. Cilje dosegamo z ohranjanjem in vzdrževanjem ustreznega staleža in strukture rib, z gojitvijo, vzrejo in vlaganjem rib, s čuvanjem in varstvom rib in voda, z gradnjo in vzdrževanjem ribogojnih objektov in naprav, z znanstvenoraziskovalnim in strokovnim delom na področju sladkovodnega ribištva in varstva okolja ter organizacijo in izvedbo športno rekreativnih dejavnosti.

V RD Mura Paloma je združenih nekaj več kot sto (100) članov, članic, pionirjev in mladincev. Naš član je lahko vsakdo, ki poda vlogo in sprejema Statut RD.
Zgodovina RD Mura Paloma
Ribiči ob Muri, organizirani ali ne, obstajamo od vekomaj. Vedno nas je povezovala Mura, tudi po 19. septembru 1919, ko je na Štajerskem postala mejna reka med dvema državama. V daljni preteklosti je ta bila še znana po svoji prirodni lepoti s poplavnimi logi, z mrtvicami in mladostno energijo, s katero je pogosto menjala svojo strugo. To slednje – mladostna energija pa razvijajoči se družbi ob Muri ni bila pogodu, zato je reka v letih 1857–1894 morala »plačati davek«. Doleteli so jo sistematični gradbeni posegi: regulacija struge v ravni črti in bočna obloga iz kamna ter betona – postala je kanal. V zgornjem toku, v Avstriji, so jo 28-krat pregradili, v mejnem delu 2-krat, vendar je oba jezova podrla, prvega leta 1976, drugega 1999. Regulacije, prekinitve kontinuuma in odplake so povzročile zmanjšanje staleža rib za 20 odstotkov. V mejnem delu reke Mure je leta 1953 in še leta 1956 zaradi povzročenih onesnaženj poginila vsa populacija rib in drugih vodnih organizmov. In takšna je bila popotnica novoustanovljeni ribiški družini Mura Paloma.

Kanal v Ceršaku

Der Kanal in Ceršak

(Kanal des Flusses Mura von seinem Beginn beim Damm in Ceršak bis zu seinem Ausfluss in die Mura).

Angelverein Mura Paloma


 • Fischarten
 • Angelmethoden
 • Erlaubte Köder
 • Gewässertyp fließend
Mrtvica Hoken

Das Nebengewässer Hokn

Angelverein Mura Paloma


 • Fischarten Brachse, Döbel, Flussbarsch, Graskarpfen, Güster, Hasel, Hecht, Karausche, Karpfen, Katzenwels, Laube, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Silberkarpfen, Waller, Zander
 • Angelmethoden Grundfischen, Posenfischen, Spinnfischen
 • Erlaubte Köder Fischköder pflanzlichen Ursprungs, Fischköder tierischen Ursprungs, Künstlichen Fischköder
 • Gewässertyp stehend
reka Mura

Der Fluss Mura

(von Ceršak bis zur Brücke in Trate)

Angelverein Mura Paloma


 • Fischarten Aland, Äsche, Bachforelle, Barbe, Brachse, Döbel, Flussbarsch, Forellenbarbe, Forellenbarsch, Frauennerfling, Graskarpfen, Güster, Hasel, Hecht, Huchen, Karausche, Karpfen, Nase, Quappe, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Silberkarpfen, Waller, Zährte, Zander
 • Angelmethoden Fliegenfischen, Grundfischen, Posenfischen, Spinnfischen
 • Erlaubte Köder Fischköder pflanzlichen Ursprungs, Fischköder tierischen Ursprungs, Kunstfliege, Künstlichen Fischköder, Streamer
 • Gewässertyp fließend
ribnik Lenc

Der Stausee Lenc

Angelverein Mura Paloma


 • Fischarten Brachse, Döbel, Flussbarsch, Graskarpfen, Güster, Hasel, Hecht, Karausche, Karpfen, Katzenwels, Laube, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Silberkarpfen, Waller, Zander
 • Angelmethoden Fliegenfischen, Grundfischen, Posenfischen, Spinnfischen
 • Erlaubte Köder Fischköder pflanzlichen Ursprungs, Fischköder tierischen Ursprungs, Künstlichen Fischköder
 • Gewässertyp stehend
ribnik Mura Paloma

Die Stauseen von RD Mura-Paloma

Angelverein Mura Paloma


 • Fischarten Graskarpfen, Hasel, Karpfen, Laube, Rotauge, Rotfeder
 • Angelmethoden Posenfischen
 • Erlaubte Köder Fischköder pflanzlichen Ursprungs, Fischköder tierischen Ursprungs
 • Gewässertyp stehend